ความลับของไพ่ชั้นเบสิค

ความลับของไพ่ชั้นเบสิค

ความลับของไพ่ชั้นเบสิค


        ไพ่บาคาร่า เวลาที่ใช้เล่น ประกอบด้วยจำนวนไพ่ทั้งหมด 8 ชุด ในจำนวนนี้ เมื่อเวลาเล่นจบแล้ว เราเรียกมันว่า 1 เกม หรือ จบ 1 ขอน ไพ่บาคาร่าถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน เท่าๆกัน ค์อ 4 ชุดแรก กับ 4 ชุดหลัง

        ไพ่บาคาร่า ประกอบด้วยวงจรหลักๆ 2 วงจร

        1.วงจรแดง ในวงจรแดงประกอบด้วยวงจรย่อยอีก 2 วงจร

        2.วงจรน้ำเงิน ในวงจรน้ำเงินประกอบด้วยวงจรย่อยอีก 2 วงจร

        ไพ่บาคาร่ามีการออกแต้มเสมอกัน หรือ ผู้เล่นเรียกว่า ไทร์เกมส์ ไพ่บาคาร่านั้นทุกครั้งที่ไพ่ออกแต้มเท่านั้น จะไม่ถือว่าไพ่นั้นมีส่วนร่วมในวงจรไพ่บาคาร่า ดั้งนั้นจึงห้ามนับรวมในวงจรของไพ่แต่ให้ผู้เล่นจดเอาไว้ [ เพื่อหลอกให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักจัดไพ่ของคาสิโนว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องไพ่บาคาร่ามาก่อน ] สรุปว่า ผู้เล่นจะทราบได้อย่างไรว่า เกมต่อไปของไพ่บาคาร่าจะออกสีอะไร ผู้เล่นต้องทราบอดีตของวงจรไพ่บาคาร่าก่อน ผู้เล่นถึงจะทราบอนาคตของไพ่ ที่กล่าวไปแล้วว่า ไพ่บาคาร่านั้นประกอบด้วยจำนวนไพ่ทั้งหมด 8 ชุด คือ 4ชุดแรกคืออดีต 4ชุดหลัง คือ อนาคต ดั้งนั้นผู้เล่นจึงต้องหา จุดเซ็นเตอร์ของวงจรไพ่ให้ได้ก่อน [ เซ็นเตอร์มีทั้งที่ กำหนดเดียวและกำหนดคู่ ] ของแต่ละวงจรให้ได้ก่อน แล้วเมื่อผู้เล่นเจอแล้ว วงจรไพ่บาคาร่านั้นมันจะ “ RETURN ” กลับเท่านั้น เมื่อไพ่บาคาร่าครบวงจรแล้วย่อยแล้ว ไพ่จะทำการหลอก 1 ครั้งเสมอ เป็นอันว่าไพ่บาคาร่าจบวงจรย่อยแล้ว

        การกำนิดไพ่มังกรในบาคาร่า นั้นมี 2 แบบ คือ

        1.แนวตั้ง

        2.แนวนอน

        การมาของไพ่มังกรในไพ่บาคาร่ามาอย่างไร ดั้งที่กล่าวไปแล้วว่า เมื่อไพ่บาคาร่าครบ 1 วงจรย่อยแล้ว ในไพ่บาคาร่าจะหลอกผู้เล่น 1 ครั้งเสมอ แต่ถ้าในจำนวนนี้เมื่อ “ RETURN ” แล้ว ถ้าหลอก 2 ครั้ง แปลว่า ไพ่นั้น กำลังจะเกิดรูปแบบไพ่มังกร แต่ผู้เล่นก็ไม่สามารถทราบได้ว่า ไพ่มังกรนั้นจะมาจำนวนทั้งหมดกี่ครั้ง [ ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่แต่ละคาสิโนเป็นผู้ออกแบบ ] ไพ่บาคาร่านั้นเวลาที่เล่น ผู้เล่นต้องมีจินตนาการและความละเอียดเพื่อดูว่าวงจรไพ่บาคาร่าหลอกก่อนหรือหลอกหลัง

        วงจรของไพ่บาคาร่า ถูกออกแบบให้เปรียบเสมือนโซ่ที่คล้องกันไปเรือยๆ เพราะฉะนั้น ไพ่บาคาร่าจึงสำคัญตั้งแต่ครั้งแรกที่ผู้เล่นเริ่มเล่น เพราะวงจรของไพ่บาคาร่านั้นเป็นวงกลมอยู่ที่ผู้เล่นตัดส่วนใดของไพ่บาคาร่าขึ้นมาเล่นก่อน


ติดตามน้องเก่งน้อยได้ที่ : Fb.น้องเก่งน้อย

Top